Kultura janisławicka

Jest to mezolityczna kultura obejmująca zasięgiem teren Polski, Białorusi, Ukrainy oraz Litwy. Nazwa pochodzi od stanowiska grobowego znajdującego się w miejscowości Janisławice w województwie łódzkim. Kultura ta datowana jest na okres atlantycki (5500-3000 roku p. n.e.), ale wielu badaczy sądzi, że mogła pojawić się nieco wcześniej (w VII tysiącleciu p. n.e.). Należy wiedzieć, że charakterystyczny […]

Continue Reading

Charakterystyczne elementy szoku kulturowego

Termin „szok” może odnosić się do gwałtownego starcia, konfrontacji, poczucia obcości. W tym sensie „szok kulturowy” może być zdefiniowany jako uczucie obcości, które pojawia się w wyniku konfrontacji różnych kultur. Będąc konfrontacją, szok kulturowy może być widoczny w różnych fazach i może również generować konflikty psychiczne i społeczne. Termin szok kulturowy odnosi się również do […]

Continue Reading

Teorie tożsamości kulturowej

Badania nad tożsamością kulturową sięgają XVIII wieku, a więc początków antropologii jako nauki społecznej. Miały one bardzo zróżnicowaną trajektorię i były modyfikowane w zależności od przemian w definiowaniu pojęcia „tożsamość”, a także „kultura”. Badania nad tożsamością kulturową skłaniają między innymi do postawienia pytania – czy tożsamość kulturowa wpływa na psychikę jednostki, czy też jest to […]

Continue Reading

Ciekawostki ne temat kultury cywilizacji egipskiej

Kultura egipska jest jedną z najbardziej podziwianych i zmitologizowanych. Mówimy o być może najbogatszej cywilizacji, jaką zna historia ludzkości, tej samej, która przez lata była kolebką wielkich myślicieli i niesamowitych osiągnięć naukowych, technicznych i akademickich. W rzeczywistości, po Mezopotamii, Egipt był drugą enklawą, w której powstał język pisany: słynne hieroglify. Choć praktyka i interpretacja tych […]

Continue Reading