Starożytność – fundamentalna epoka

Historia

Starożytność to najstarsza z epok, która pozostawiła po sobie relacje w zapisanej postaci. Okres przedpiśmienny antyku trwał kilka tysięcy lat, a więc znacznie dłużej niż wszystkie kolejne epoki aż po dzień dzisiejszy. Nic więc dziwnego w tym, że wszyscy wielcy twórcy, artyści i uczeni na przestrzeni dziejów z wielkim namaszczeniem wracali do prawd, filozofii i odkryć okresu antycznego. Za początek starożytności uznaje się szesnasty wiek przed naszą erą, kiedy rozkwitały kultura mykeńska i kreteńska, a Grecja siłą rzeczą stała się kolebką cywilizacji europejskiej. Dopiero w X wieku p.n.e. do Italii przybyli Etruskowie, a w 753 roku p.n.e. Romulus założył Rzym. Jednak nie tylko Grecja i Rzym kładły podwaliny pod współczesny świat. W XIX wieku p.n.e. na Wschodzie żył patriarcha rodu izraelskiego, czyli Abraham.

Czym jest antropologia kulturowa?

Od trzynastego wieku przed naszą erą powstają Księga Psalmów i Pięcioksiąg Mojżesza, który stanie się na wieki najważniejszym pismem w religii judaistycznej. Literatura starożytna Grecji i Rzymu wywarła wielki wpływ na kulturę europejską, mimo że tylko niewielki jej ułamek przetrwał do dnia dzisiejszego. To właśnie w tych czasach rozwinięto wszystkie rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat, a także stworzono widowiska teatralne, a więc komedię i tragedię. Myśl filozoficzna, którą rozwijali tak wielcy filozofowie, jak Sokrates, Platon, Arystoteles, Diogenes z Synopy czy Zenon z Kition jest dziś podstawą filozofii nauczanej na uniwersytetach. Uprawiano również retorykę i historiografię, czyli dziejopisarstwo. Dziś, kiedy możemy w charakterze turystów odwiedzać Ateny, Rzym czy Palestynę, a także szereg innych miast pamiętających starożytność, w oczy rzuca nam się przede wszystkim niesamowita architektura epoki. Trudno dziś sobie wyobrazić Rzym bez Koloseum i Forum Romanum, Egipt bez piramid czy Ateny bez Partenonu. Niesamowite rozwiązania starożytnych protoplastów architektury zadziwiają współczesnych inżynierów. Umownym okresem końca antyku jest piąty wiek, kiedy Rzym został podbity przez plemiona germańskie, a kultury pogańskie zaczęły mieszać się z kulturą chrześcijańską.

1 thought on “Starożytność – fundamentalna epoka

Dodaj komentarz